DUSZPASTERZE

 


Proboszcz:   ks. Ryszard Lis

 

Wikariusze:  ks. Piotr Mucha

 ks. Artur Michalski

  ks. Paweł Pietraszek

Kapelan szpitala: ks. Mieczysław Łacek