OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 marca 2020

 

1.    Biskup Rzeszowski udziela dyspensy aż do odwołania od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Rzeszowskiej. Skorzystanie z dyspensy łączy się z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej poprzez środki społecznego przekazu.

2.    Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w kościele może przebywać do 5 osób. W związku z tym we Mszy św. mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję mszy św., a w przypadku pogrzebu – ściśle najbliższa rodzina do 5 osób. Aby było to przestrzegane kościół będzie otwierany na 5 minut przed każdą mszą św. Pogrzeb odbywa się najpierw na cmentarzu a później msza św. w kościele dla najbliższej rodziny.

3.    Dzięki uprzejmości firmy Telnet została zainstalowana kamera internetowa w naszym kościele. Link do kamery znajduje się na stronie internetowej parafii i na Facebooku. Zarówno dzisiaj, jak i w następną niedzielę palmową o godz. 10:30 będzie transmitowana  msza św. a po niej Gorzkie Żale. Zachęcamy do godnego uczestnictwa w mszach św. i nabożeństwach transmitowanych przez media, także przez nasze diecezjalne radio Via.  Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej. Za ławkami i w zakrystii można nabyć baranki wielkanocne.

 

4.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Tych którzy chcą się wyspowiadać zapraszamy w tych dniach od godz. 17:00. Jeden ksiądz będzie spowiadał w kościele a drugi w przedsionku z wejściem od strony dzwonnicy. Prosimy, by w kościele nie przekraczać dozwolonej ilości 5 osób.  W razie potrzeby służymy też możliwością indywidualnej spowiedzi w umówionym prywatnie czasie. Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży zostaje zawieszona do czasu powrotu do szkoły.

4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II.

5.    Nie będziemy jeździć z Komunią św. do chorych w I piątek miesiąca kwietnia.

6.      W piątek o godz.17:30 nabożeństwo pierwszopiątkowe, następnie msza św. i droga krzyżowa transmitowane przez kamerę internetową.

 

7.    Kurs przedmałżeński zostaje zawieszony i będzie kontynuowany po przywróceniu możliwości zgromadzeń w kościele.

 

8.    Nastały trudne czasy dla wielu osób, które musiały zawiesić swoją działalność, w tym także dla parafii. Pozostając bez dotychczasowych składek, musimy funkcjonować; opłacać rachunki i zapewnić wypłaty.  Dlatego dziękujemy serdecznie za wpłaty indywidualne i na konto parafii w celu utrzymania płynności finansowej. Nr konta parafialnego został podany na stronie internetowej i w gablocie.

9.    Ponieważ mamy wcześniej wpłacone zaliczki poszczególnym wykonawcom na remont organów, trudno jest się z tej inwestycji wycofać. Umówiłem się z wykonawcami na częściowo odroczoną ratalną spłatę tej inwestycji.

 

Parafia pw. Narodzenia NMP - Sędziszów Małopolski
 ul. Jana Pawła II 27, 39-120 Sędziszów Małopolski

Nr konta parafialnego: 90 9172 0003 0001 6867 2000 0010

 

Link do kamery:

http://hls.r-ce.pl/player/?stream=farasedz


 


CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  -   22 marca 2020

 1.     Dzisiaj o godz. 17:00 Gorzkie Żale.

2.     W środę, 25 marca wypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję, jednak w tym roku nie będziemy wypełniać ani zbierać oficjalnych deklaracji.

3.     W piątek Droga Krzyżowa o godz. 7.30, po południu msza św. o o 17:30 i zaraz po mszy droga krzyżowa.

4.     Z racji epidemii koronawirusa nie będzie w tym roku spowiedzi parafialnej. Księża będą spowiadać każdy w swojej parafii. W naszej parafii w następną niedzielę podamy plan dyżurów spowiedzi. Do spowiedzi przed świętami mogą się wybrać tylko w pełni zdrowi. Wyjątkowo można tę spowiedź przełożyć. Przypominamy, że obowiązek przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym będzie można spełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku wypadnie w niedzielę 7 czerwca. Będziemy dawać okazję do spowiedzi także po Wielkanocy. Jeśli by nawet okazało się, że ktoś nie jest w stanie w tym czasie wyspowiadać się, to może wyjątkowo przystąpić do Komunii św. bez spowiedzi po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego – jednakże pod warunkiem, ze: 1) Przystąpi do spowiedzi indywidualnej najszybciej jak to będzie możliwe; 2) Nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim – czyli spełnia wymogi rozgrzeszenia.  Przypominamy też, że istnieje możliwość Komunii św. duchowej.

5.     Komunię św.  udzielamy na rękę lub do ust, tak jak to już było ogłaszane. Wybór formy przyjęcia Komunii św. należy do wiernego. Przyjmując Komunię św. na ręce trzeba je zdezynfekować płynem dezynfekującym znajdującym się na stoliku przed ławkami.

6.     W następną niedzielę będzie dodatkowa msza św. chrzcielna o godz. 13:00 ale zachęcamy, aby umawiać się na chrzest św. indywidualnie w uzgodnionym terminie poza mszą św. w gronie tylko rodziców i chrzestnych.

7.     Nie będziemy jeździć z Komunią św. do chorych w I piątek miesiąca kwietnia.

8.     Zachęcamy do godnego uczestnictwa w mszach św. i nabożeństwach transmitowanych przez media. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne.

9.     Mając na uwadze konieczność utrzymania parafii w tym trudnym czasie epidemii - opłacenia rachunków i zapewnienia wypłat prosimy o ewentualne wpłaty na konto parafii w celu utrzymania płynności finansowej. Nr konta parafialnego jest na stronie internetowej i w gablocie.

Parafia pw. Narodzenia NMP - Sędziszów Małopolski
 ul. Jana Pawła II 27, 39-120 Sędziszów Małopolski

Nr konta parafialnego: 90 9172 0003 0001 6867 2000 0010

 

10. Przypominamy o obowiązującej dyspensie od obowiązku

 uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym

 ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób.

11. Apel ze szpitali:   Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

 


3 niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r.

                                                                                                                                               

1.     W związku z ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, informujemy, że dzisiaj będzie dwie dodatkowe msze św. o godz. 13:00 i 14:00.

2.     JEŚLI KTOŚ JEST PRZEZIĘBIONY, CHORY – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO KOŚCIOŁA. Osoby starsze, dzieci, osoby chore, takie, które się źle czują, o osłabionej odporności a nawet wszyscy, którzy obawiają się o zdrowie powinni pozostać w domu i poprzez media uczestniczyć we mszy św.

3.     Osobom tym bp rzeszowski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. niedzielnej. W naszej diecezji na razie nie została podjęta decyzja o zamknięciu kościołów dla wiernych.

4.     Do czasu ustania epidemii, w tej nadzwyczajnej sytuacji, zachęcamy, by Komunię św. przyjmować na rękę. Komunię św. należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust (jeśli ktoś jest leworęczny, to odwrotnie)  –  w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Przyjmując Komunię św. na rękę trzeba zadbać o higienę własnych rąk.

5.     Jeśli ktoś by się i tego obawiał – można przyjąć tzw. Komunię św. Duchową, czyli mieć gorące modlitewne pragnienie przyjęcia Komunii św.

6.     Nie będziemy podawać do ucałowania krzyży po gorzkich żalach, ale można oddać cześć Chrystusowi poprzez ukłon przed krzyżem, przyklęknięcie, pobożne przeżegnanie się, lub ucałowanie swojego osobistego krzyża, czy medalika.

7.     Dzisiaj o godz. 17:00 Gorzkie Żale.

8.     W czwartek 19 marca przypadnie uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.

9.     W piątek Droga Krzyżowa o godz. 7.30;  po południu drogi krzyżowej dla dzieci nie będzie.  Będzie natomiast msza św. o 17:30  i zaraz po mszy droga krzyżowa dla dorosłych. Nie będzie drogi krzyżowej o godz.20:00.

10.  O ile nie wyjdą nowe zarządzenia – a przypominamy, że msze św. w czasie trwania epidemii są tylko dla dorosłych zdrowych i chętnych - w następną niedzielę msze św. będą odprawiane jak zwykle. Może się jednak okazać, że będą odprawiane bez udziału wiernych. Bardzo prosimy, aby na pogrzeby do kościoła przychodziła tylko najbliższa rodzina.

11.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

12.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych ulega zmianie organizacja procesu kształcenia uczniów.  Uczniowie mają obowiązek codziennie logować się do e-dziennika i przez moduł „Wiadomości” pozyskiwać informacje, jaką partię materiału powinni przeanalizować w danym dniu, by odrobić przydzielone  zadania.

13.  Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  


 

 

 Inne ogłoszenia


 

  •   Kancelaria Parafialna znajduje się w Domu Parafialnym.

 

  • W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Sędziszowskiej a w piątek o godz. 17.30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

 

  • W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r.
    Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia, w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” .

 

 

  • Informujemy, że ubikacja przy kościele jest otwarta tylko w niedziele i święta w czasie mszy św., oraz w czasie mszy pogrzebowych i ślubnych. W dni powszednie, w razie potrzeby można zgłosić się po klucz do zakrystii.