Informacje o katechezach przedślubnych

Informacje ogólne

Katechezy przeznaczone są dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, którzy ukończyli kurs przedmałżeński. Cykl kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, wspólnego dla obojga narzeczonych, ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa. Zwracamy uwagę, że czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące.

Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów i nieodkładania katechez na ostatnie miesiące przed ślubem.

Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach.

Miejsce

Salka Poradni Rodzinnej Dom Parafialny , I piętro

 

Program katechez

W parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. prowadzone są katechezy przedślubne wraz z rozmowami indywidualnymi w Poradni Rodzinnej jako cykl składający się z 6 spotkań:  

- trzech konferencji grupowych prowadzonych przez kapłana i doradcę rodzinnego,

- trzech rozmów indywidualnych prowadzonych przez doradcę.

Termin

 - Trzecia niedziela każdego miesiąca godzina 15.00 – Msza Święta w kościele połączona z   katechezą kapłana

 - po Mszy św. katecheza doradcy w salce

 - rozmowy indywidualne ustalone po konferencji z doradcą (między poszczególnymi rozmowami indywidualnymi należy przewidzieć minimum 1 miesiąc przerwy).

 

W poradni posługuje kilku doradców, którzy prowadzą katechezy i spotkania indywidualne zgodnie z wyznaczonym terminem dyżurów na  dany rok kalendarzowy

 

Imię i nazwisko doradcy

Andrzej Kołodziej

Aldona Ochał

Maria Owsiany

Anna Szopińska

Hanna Wszołek

Koszty

Całkowity koszt wynosi 100 zł od pary, płatne na I spotkaniu – konferencji u doradcy.

W ramach opłaty każda para otrzymuje zestaw materiałów informacyjno-ćwiczeniowych.

Zapisy

Zapisy odbywają się wyłącznie za pomocą formularza na  dany miesiąc, w którym narzeczeni planują rozpoczęcie katechez.

Dane wymagane w formularzu

Liczba uczestników na dany miesiąc (rozpoczęcia katechez) jest ograniczona do 15 par. Zapisy zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

 

Narzeczeni, którzy ze względu na sytuację życiową (np. praca za granicą) nie są w stanie uczestniczyć w trzymiesięcznym cyklu katechez mogą skorzystać z katechez weekendowych organizowanych przez Dom Rekolekcyjny „Tabor”
ul. Połonińska 25, Rzeszów, strona www: http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl/


←Wróć na główną stronę poradni