PORADNIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
      w Sędziszowie Młp.

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski 39-120 Sędziszów Młp., ul. Rynek 10,  pokój nr 1 (budynek b. WARMET),

 tel. /17/ 745 36 37,

dyżur: wtorek w godz. 11-15, środa w godz. 8-12
 

         TELEFON ZAUFANIA /świetlica/,  dzwonić od poniedziałku do czwartku

        w godz. 15-18,  tel./17/ 710 32 83

 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA” Sędziszów Młp. ul. Jana Pawła II 29 ( Dom Parafialny I piętro)

         ●   Punkt Informacyjno- konsultacyjny czynny: poniedziałek, wtorek, środa  i czwartek w godz. 15-18, tel. /17/ 710 32 83

         ●   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,

               środy w  godz. 15-18

         ●   spotkania AA (anonimowi alkoholicy), wtorek od godz. 18.00

         ●   spotkania Al.-Anon (współmałżonkowie alkoholików, osoby współuzależnione), poniedziałek od godz. 18.00

 

        PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

-  Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. centr. /17/ 221 86 16

    tel. poradni (17) 223 17 47 czynne: od poniedziałku do piątku w godz.7.30-18

-  Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17, 

    tel. /17/ 858 11 81, czynne w godz. 8-20

-  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 35-203 Rzeszów, ul. Siemińskiego 17,

    tel. /17/ 861 17 44 lub 861 16 40, czynne w godz. 8-20

-  Prywatny Gabinet Psychoterapii Uzależnień Paweł Wasiluk, 35-068 Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242,

   leczenie bezpłatne w ramach NFZ, wtorki w godz. 8-20, piątki w godz. 13-20

 

      LECZENIE STACJONARNE OSÓB UZALEŻNIONYCH  /leczenie   bezpłatne, koszty pokrywane przez NFZ/

          ●    Zespół Opieki Zdrowotnej  Szpital - Oddział Odwykowy, 39-218 Straszęcin 295,  tel. centr.  /14/ 681 10 82 

                 tel. poradni /14/ 680 36 20

          ●    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, 37-464 Stalowa Wola ul. Dąbrowskiego 7,

                 tel. /15/ 844 88 08, konsultacje bez rejestracji poniedziałek do czwartek w godz. 9-14

          ●    Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Tarnobrzeg ul. Wiejska 17 tel. /15/ 822 19 84, konsultacja  od poniedziałku

                 do czwartku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym         

          ●     Szpital Wojewódzki Tarnów ul. Lwowska 178a, tel. /14/ 63 15 000, poradnia odwykowa rej. tel. /14/ 631 52 91

          ●     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień  35-201 Rzeszów

                  ul. Kochanowskiego 17, tel. /17/ 858 11 81, oddział tel. /17/ 862 40 18

          ●     Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny,  Żurawica ul. Różana 9,   tel. /16/ 672 37 41 / dla osób kierowanych

                 w wyniku postanowienia Sądu/ 

 

       DETOX – Szpital Leżajsk ul. Leśna 22 tel. /17/ 240 47 00, lekarze tel. /17/ 240 49 35 pielęgniarki tel. /17/ 240 49 38, 

       ustalić termin pobytu, przyjęcie po uprzednim skierowaniu od lekarza rodzinnego

        

      STOWARZYSZENIE KATOLICKIE RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN”  - INFOLINIA tel. 800 120 289                                               

      Rzeszów ul. Szopena 17, poradnia czynna poniedziałek - piątek w godz. 9-17, tel. /17/ 862 13 14

 

      POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

      39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. /17/ 222 75 76 , poniedziałek - piątek w godz. 7.30 do 15.30

 

      POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

      39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 3 tel. /17/221 25 66 bezpłatne dyżury prawnika i psychologa p. 121 w każdą  II i IV środę miesiąca

 

      Poradnia Zdrowia Psychicznego /dla dorosłych/

      Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. /17/ 223 17 08

      Rzeszów ul. Hetmańska 21, tel. /17/  853 52 82 w. 376 / potrzebne skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry/

      Rzeszów ul. Hetmańska 120 tel. /17/ 859 44 44

 

      PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY

      Rzeszów ul. Lwowska 60, tel. /17/ 866 43 92  (wjazd od ul. Leszka Czarnego)

 

     OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

     ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa tel. /22/ 666 10 36 lub 666 10 35

 

     ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – „NIEBIESKA KARTA”

     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3-go Maja 25, tel. /17/ 221 65 88, 222 68 93

 

    Podkarpacki Ośrodek Seksuologii i Psychoterapii PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

   35-68  Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242, poniedziałek do piątek w godz. 8-20.