PORADNIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 


           GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
           ALKOHOLOWYCH
             w Sędziszowie Młp.


PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miejski
39-120 Sędziszów Młp.
ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budynek b. WARMET) tel. (17) 745 36 37
dyżur: środa w godz. 11-15, piątek w godz. 8-12

 

PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH IWSPÓŁUZALEŻNIONYCH
- Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54
tel. centr. (17) 221 86 16 tel. poradni (17) 223 17 47 czynne: od poniedziałku do piątku w godz.7.30-18
- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17, tel. (17) 858 11 81, czynne w godz. 8-20
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 35-203 Rzeszów, ul. Siemińskiego 17, tel. (17) 861 17 44 lub 861 16 40, czynne w godz. 8-20

 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA"
39-120 Sędziszów Młp. ul. Jana Pawła II 29 ( Dom Parafialny I piętro)
• Punkt Informacyjno- konsultacyjny czynny: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 15-18
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, środa w godz. 15-18
• spotkania AA (anonimowi alkoholicy), wtorki od godz. 17.30
• spotkania Al.- Anon (współmałżonkowie alkoholików), poniedziałki od godz. 17.30
• telefon zaufania (17) 710 32 83 od poniedziałku do czwartku w godz. 15-18

 

LECZENIE STACJONARNE OSÓB UZALEŻNIONYCH
(na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ropczycach, lub w wyniku niepodjęcia terapii dobrowolnej w Ropczyce)
• Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny, Żurawica ul. Różana 9, tel. (16) 672 37 41
• Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital - Oddział Odwykowy, 39-218 Straszęcin 295, tel. centr. (14) 681 10 82 tel. poradni (14) 600 36 23
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, 37-464 Stalowa Wola ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844 88 08 przyjęcia w piątki. Konsultacje lekarskie: Tarnobrzeg
ul. Wiejska 17 tel. (15) 822 19 84 od poniedziałku do czwartku
• Szpital Wojewódzki Tarnów ul. Lwowska 178a, tel. (14) 631 52 87
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17, tel. (17) 858 11 81, oddział tel. (17) 8624018
(leczenie bezpłatne dla dobrowolnie zgłaszających się, koszty pokrywane przez NFZ) DETOX - Szpital Leżajsk ul. Leśna 22 tel. (17) 242 71 13, lekarze tel. (17) 240 49 35 piel. (17) 243 49 38, ustalić termin pobytu, przyjęcie po uprzednim skierowaniu od lekarza rodzinnego
 

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN"
Rzeszów ul. Piłsudskiego 8 (obok budynku ZUS), tel. (17) 8621314
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5 tel. (17) 222 75 76 lub 222 89 13, pon. - piątek w godz. 7.30 do 15.30
 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
39-102 Lubzina 47 tel/fax. (17) 221 25 66, pon.- piątek w godz. 7.30 do 15.30
 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY - PORADNIA RODZINNA
Rzeszów ul. Hetmańska 120 (Przychodnia WSK)
tel. (17) 859 44 10 (po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry)
 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY
Rzeszów ul. Lwowska 60 tel. (17) 866 43 92 9 wjazd od ul. Leszka Czarnego)
 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA"
ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa tel. (22) 666 10 36 lub 666 10 35
 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - „NIEBIESKA KARTA"
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3-go maja 25, tel. (17) 221 65 88,2226893