Poradnia Rodzinna
przy parafii Narodzenia NMP
w Sędziszowie Małpolskim

prowadzi:

1. Katechezy przedślubne dla narzeczonych,
2. Posługę dla małżonków w sytuacjach wymagających pomocy.

Katechezy przeznaczone są dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, którzy ukończyli kurs przedmałżeński. Cykl kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, wspólnego dla obojga narzeczonych, ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa. Zwracamy uwagę, że czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące.

Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów i nieodkładania katechez na ostatnie miesiące przed ślubem.

Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach.

Miejsce

Sędziszów Małopolski ul. Jana Pawła II nr 29, Dom Parafialny, I piętro, wejście od podwórza

 

Program katechez

W parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. prowadzone są katechezy przedślubne wraz z rozmowami indywidualnymi w Poradni Rodzinnej jako cykl składający się z spotkań:  

- trzech katechez grupowych prowadzonych przez kapłana,

-  trzech katechez ogólnych prowadzonych przez Doradcę Życia Rodzinnego,

- trzech rozmów indywidualnych prowadzonych przez Doradcę Życia Rodzinnego.
 

Termin

 - Trzecia niedziela każdego miesiąca:

- godzina 15.00 – Msza Święta w kościele połączona z   katechezą kapłana,

 - po Mszy św. katecheza doradcy w salce,

 - rozmowy indywidualne ustalone po konferencji z doradcą (między poszczególnymi rozmowami indywidualnymi należy przewidzieć minimum 1 miesiąc przerwy).

 

W poradni posługuje kilku doradców, którzy prowadzą katechezy i spotkania indywidualne zgodnie z wyznaczonym terminem dyżurów na  dany rok kalendarzowy

 

Imię i nazwisko doradcy

Andrzej Kołodziej

Maria Owsiany

Anna Szopińska

Hanna Wszołek

Koszty

Narzeczeni są zobowiązani przed pierwszym spotkaniem do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł od osoby (płatne osobnymi przelewami przez narzeczoną i narzeczonego) na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej (Tytuł: Narzeczeni; Adres: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów; nr konta: 42 2530 0008 2051 1075 4364 0001). Potwierdzenie wpłaty dostarczyć na pierwszej katechezie Doradcy.

 

W ramach opłaty każda para otrzymuje zestaw materiałów informacyjno-ćwiczeniowych.

Zapisy

Zapisy odbywają się wyłącznie za pomocą formularza na  dany miesiąc, w którym narzeczeni planują rozpoczęcie katechez.

Dane wymagane w formularzu

Liczba uczestników na dany miesiąc (rozpoczęcia katechez) jest ograniczona do 15 par. Zapisy zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Formularz zgłoszeniowy

 

       Narzeczeni, którzy ze względu na sytuację życiową (np. praca za granicą) nie są w stanie uczestniczyć w trzymiesięcznym cyklu katechez mogą skorzystać z katechez weekendowych organizowanych przez Dom Rekolekcyjny „Tabor”
ul. Połonińska 25, Rzeszów, strona www
:
http://www.rodzina.rzeszow.pl/index.php/aktualnosci/174-katecheza-przedlubna.html

 Posługa dla małżonków w sytuacjach wymagających pomocy jest prowadzona przez doradców na indywidualnych spotkaniach. Dyżury dla małżonków odbywają się w trzecią niedziela każdego miesiąca od godziny 1430 w sali Poradni Rodzinnej.

Szczegółowe informacje o katechezach przedślubnych