Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Czym jest KSM?

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to ogólnopolska organizacja zrzeszająca młodych ludzi, pragnących twórczo i aktywnie spędzić  czas. Jest to także najlepszy sposób, by poznać rówieśników, by odnaleźć swoje miejsce w życiu.

Historia

Oddział sędziszowski powołany został w 2000 r.,  głównie dzięki staraniom młodzieży wywodzącej się z Ruchu Światło – Życie oraz obecnego wtedy na parafii wikarego – ks. Piotra Róża, który pełnił również rolę asystenta nowo powstałego KSM-u. W  2007 r., młodym udało się zebrać pieniądze na wykonanie sztandaru, który został poświęcony w grudniu tego roku, przez ks. Proboszcza Stanisława Rybę, przy obecności zarządu diecezjalnego KSM.  Od tej pory młodzież może godnie reprezentować swój oddział na  różnego rodzaju uroczystościach, nie tylko kościelnych ale i patriotycznych.

Działalność  w oddziale

Choć stowarzyszenie, jak wskazuje nazwa jest katolickim jego działalność nie zamyka się tylko w kręgu modlitwy i medytacji, jak zapewne wielu się wydawało. Na cotygodniowych spotkaniach poruszane są tematy dotyczące nie tylko sfer religijnych ale i problemów współczesnego młodego człowieka, rozmawiamy także o swoich zainteresowaniach, hobby, oglądamy filmy, jeździmy na wycieczki, na lodowisko, basen, do kina. Podejmujemy również różnego rodzaju inicjatywy integrujące nas ze wspólnotą parafialną np. program słowno – muzyczny z okazji Święta 11 Listopada, Wieczór Kolęd, czy wykonanie i sprzedaż stroików bożonarodzeniowych, z których dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie turnusów wakacyjnych dla młodych.

Obecnie sędziszowski oddział KSM liczy dwudziestu członków, w różnym przedziale wiekowym, od gimnazjalistów po studentów. Jego opiekunem od września 2010 r. jest ks. Marcin Stachnik,   wikary sędziszowskiej parafii. Spotkania odbywają się  co tydzień, w sobotę o 19.00. Salka, w której mają miejsce te spotkania (odremontowana własnoręcznie przez członków oddziału) znajduje się z tyłu budynku parafialnego przy ul. 3 maja, w którym mieszkają Siostry Służebniczki.