Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

 

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców (KSW) jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli i wychowawców, którzy w pracy wychowawczej czerpią inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.

Celem sędziszowskiego oddziału KSW jest wspieranie młodych w kształtowaniu osobowości i rozwoju opartego na tradycji chrześcijańskiej, podejmowanie działań na rzecz młodych zagrożonych patologiami, inicjowanie akcji pomocy niepełnosprawnym, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspomaganie rozwoju nauki i katolickiego wychowania poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy świętej wieczornej w budynku plebani. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

 

 

 

KSW w Iwierzycach