WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  –  12 maja 2024

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  –  12 maja 2024

 

 1. Jutro po wieczornej mszy św. o godz. 19:00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół rynku.
 2. Dzieci z klas IV będą miały próbę przed rocznicą I Komunii św. w środę po mszy wieczornej.
 3. We wtorek święto św. Macieja a w czwartek święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski.
 4. W czwartek (16.05) obecnych kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas ósmych zapraszamy na nabożeństwo majowe i Mszę św. Na której odbędzie się spotkanie z Delegatem ks. Biskupa. Po Mszy pierwsza próba, natomiast druga będzie 24 maja po Mszy wieczornej. Bierzmowanie odbędzie się 25 maja o godz. 10:00 w naszym kościele.
 5. W czwartek po próbie kandydatów do bierzmowania odbędzie się spotkanie gr. Św. Faustyny – czyli katechezy dla dorosłych. Początek w kościele.

 

 1. W przyszłą niedzielę, 19 maja, przypadnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki – dzień wdzięczności Bogu za dary Ducha Świętego, otrzymane w sakramentach chrztu i bierzmowania. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i jest to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.
 2. W następną niedzielę na mszy św. o godz. 9:15 dzieci z kl. IV będą obchodzić Rocznicę I Komunii św.
 3. Bóg zapłać rodzicom dzieci klas pierwszokomunijnych za dar ołtarza,

 

 1. W następną niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Fundację Miłosierdzie, która realizuje misję budowy Domu Miłosierdzia w Małej koło Ropczyc, w którym seniorzy będą mieli zagwarantowane wsparcie duchowe, medyczne i fizyczne na ostatniej drodze życia. Fundacja zaprasza na Kiermasz Książek, pyszne „Ciasteczka Podkarpackie” oraz Świętulanki, czyli pluszowe Przytulanki dla dzieci przedstawiające świętych Patronów. Budowę Domu Miłosierdzia będzie można też wesprzeć nabywając cegiełki.

 

 1. Od 13 do 15 maja na placu Targowym odbędą się bezpłatne badania w Cytomammobusie. Szczegóły na stronie internetowej UM.

 

 1. Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia: 

  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

  „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

  Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

  W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

   

   

  Podpisali Członkowie Rady Stałej

  Konferencji Episkopatu Polski

  Jasna Góra, 2 maja 2024

   

Scroll to Top