HISTORIA PARAFII

O parafii

Sędziszów Młp. otrzymał prawa miejskie za staraniem Jana Odrowąża 1470 – 1488. Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Bp J. Małachowski w r. 1698 wyniósł probostwo do godności prepozytury oraz utworzył kolegium mansjonarzy. Szpital parafialny został uposażony przez Beatę Tęczyńską w 1488 r., szkoła zaś została założona przed 1521 r. Kroniki i akta wizytacyjne wspominają o dawnych kościołach znajdujących się na terenie parafii. Kościół szpitalny, drewniany istniał jeszcze w 1721 r. Kaplica św. Anny wybudowana poza miastem istniała w latach 1596 – 1721.

Istnieją również wzmianki o kaplicy pw. Św. Krzyża „inter agros Rędziny sita”. Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w 1699 r. staraniem ks. Jana Jaroszewskiego, z fundacji Michała Potockiego. Konsekrowany został przez bpa Gołaszewskiego w 1796 r. Trzynawowa świątynia została wybudowana w stylu barokowym, bazylikowym, z niższym i węższym prezbiterium, po którego bokach przybudowane są zakrystie. Nawa główna i prezbiterium zwieńczone są sklepieniem kolebkowym z lunetami, w nawach bocznych znajduje się sklepienie żeglaste. Ponad sklepieniami, w kondygnacji strychowej, przystosowanej do celów obronnych, widnieją otwory strzelnicze ze strzelnicami kluczowymi. Dwukondygnacyjna fasada kościoła jest bogato zdobiona, podzielona gzymsami, zwieńczona szczytem falistym ze spływami. Barokowy portal wykonany jest z czarnego marmuru. Ponad nim widnieje kartusz z herbem Pilawa (Potockich). Polichromia wnętrza została wykonana w 1974 r. Obrazy namalował Stanisław Szmuc z Krakowa. Wszelkich złoceń na elementach architektonicznych i na ołtarzach dokonał Stanisław Kochman z Wysokiej Łańcuckiej. W 1996 r. polichromia została odnowiona. Neorenesansowy ołtarz główny został wykonany w 1888 r. przez Ligęzów oraz przez Aleksandra Krywulta. W ołtarzu widnieją barokowe rzeźby pochodzące z XV w. przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Stanisława Bpa i św. Wojciecha. Na uwagę zasługują cztery ołtarze boczne, z których dwa pochodzą z pierwszej połowy XIX w. a dwa z 1912 r. Chrzcielnica ujęta ołtarzykiem pochodzi z 1905 r., późno klasyczna ambona została wykonana w pierwszej połowie XIX w. Na terenie parafii znajduje się klasztor OO. Kapucynów z kościołem klasztornym p.w. Św. Antoniego, wybudowany w latach 1739-1741, poświęcony w 1766. W klasztorze znajduje się nowicjat OO. Kapucynów.


Kontakt

Parafia pw. Narodzenia NMP – Sędziszów Małopolski
 ul. Jana Pawła II 27, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon do kancelarii: 17 22 16 240
e-mail: parafiafara@gmail.com

Nr konta parafialnego: 90 9172 0003 0001 6867 2000 0010

Scroll to Top