WSPÓLNOTY PARAFIALNEY

Ruch Światło-Życie (Oaza)


OAZA DZIECI BOŻYCH

Opiekunem jest ks. Krzysztof Kalamaszek. Wspólnota spotyka się w każdy piątek w godzinach 16:30-17:30 (w I piątki do 17:00) w salce domu parafialnego obok kancelarii. Należeć do niej mogą dzieci od 3 do 7 klasy szkoły podstawowej. W trakcie jest katecheza tematyczna oraz gry i zabawy wspólnotowe.

OAZA NOWEGO ŻYCIA

Opiekunem Jest ks. Krzysztof Kalamaszek. Wspólnota spotyka się w każdy piątek. Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o 18:00 a potem w dolnej salce w domu parafialnym od godz. 19:15 do 21:00. W trakcie są katechezy tematyczne, rozmowy, zabawy. Zapraszamy od 8 klasy szkoły podstawowej wzwyż.

Liturgiczna Służba Ołtarza


MINISTRANCI I LEKTORZY

Opiekunem jest ks. Tomasz Wodzień. Wspólnota spotyka się do drugi czwartek, rozpoczynając Mszą św. O godzinie 18:00 a potem następuje spotkanie formacyjne. Należeć mogą do niej chłopcy, którzy wcześniej przeszli kandydaturę na ministranta lub lektora.

KANDYDACI DO LSO

Opiekunem jest ks. Tomasz Wodzień. Wspólnota spotyka się w każdy piątek. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. O godzinie 18:00, a po niej jest spotkanie formacyjne. Zaproszeni są chłopcy od 3 klasy szkoły podstawowej wzwyż.

Schola dziecięca


Opiekunem jest pani katechetka Jadwiga Stysiał. Wspólnota spotyka się w soboty w godz. 9-10, w salce domu parafialnego obok kancelarii. Zaproszone są dzieci od starszego przedszkola lub zerówki wzwyż.

Kontakt

Parafia pw. Narodzenia NMP – Sędziszów Małopolski
 ul. Jana Pawła II 27, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon do kancelarii: 17 22 16 240
e-mail: parafiafara@gmail.com

Nr konta parafialnego: 90 9172 0003 0001 6867 2000 0010

Scroll to Top