PORADNIA ANTYALKOHOLOWA

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
      w Sędziszowie Młp.


PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski 39-120 Sędziszów Młp., ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budynek b. WARMET),

tel. /17/ 745 36 37,

dyżur: wtorek w godz. 11-15, środa w godz. 8-12


TELEFON ZAUFANIA /świetlica/, dzwonić od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 -18.00 , tel.(17) 710 32 83


ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA” Sędziszów Młp. ul. Jana Pawła II 29 ( Dom Parafialny I piętro)


Punkt Informacyjno-konsultacyjny czynny: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 15-18, tel. /17/ 710 32 83


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, środy w godz. 15-18
 • AA (anonimowi alkoholicy), wtorek od godz. 18.00
 • spotkania Al.-Anon (współmałżonkowie alkoholików, osoby współuzależnione), poniedziałek od godz. 18.00

  PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

 • Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. centr. (17) 221 86 16;   tel. poradni (17) 223 17 47 czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00,
 • Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17,      tel. (17) 858 11 81, czynne w godz. 8.00 -20.00
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 35-203 Rzeszów, ul. Siemińskiego 17,     tel. (17/) 861 17 44 lub 861 16 40, czynne w godz. 8.00 – 20.00
 • Prywatny Gabinet Psychoterapii Uzależnień Paweł Wasiluk, 35-068 Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242, leczenie bezpłatne w ramach NFZ, wtorki w godz. 8.00 -20.00 , piątki w godz. 13.00 – 20.00,

  

LECZENIE STACJONARNE OSÓB UZALEŻNIONYCH  /leczenie   bezpłatne, koszty pokrywane przez NFZ/

          ●    Zespół Opieki Zdrowotnej  Szpital – Oddział Odwykowy, 39-218 Straszęcin 295,  tel. centr.  /14/ 681 10 82, tel. poradni /14/ 680 36 20;

          ●    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, 37-464 Stalowa Wola ul. Dąbrowskiego 7,  tel. /15/ 844 88 08, konsultacje bez rejestracji poniedziałek do czwartek w godz. 9.00 -14.00;

          ●    Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Tarnobrzeg ul. Wiejska 17 tel. /15/ 822 19 84, konsultacja  od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;         

          ●     Szpital Wojewódzki Tarnów ul. Lwowska 178a, tel. /14/ 63 15 000, poradnia odwykowa rej. tel. /14/ 631 52 91

          ●     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień  35-201 Rzeszów,    ul. Kochanowskiego 17, tel. /17/ 858 11 81, oddział tel. /17/ 862 40 18;

          ●     Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny,  Żurawica ul. Różana 9,   tel. /16/ 672 37 41 / dla osób kierowanych  w wyniku postanowienia Sądu;

 


DETOX – Szpital Leżajsk ul. Leśna 22 tel. /17/ 240 47 00, lekarze tel. /17/ 240 49 35 pielęgniarki tel. /17/ 240 49 38, ustalić termin pobytu, przyjęcie po uprzednim skierowaniu od lekarza rodzinnego

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN”  – INFOLINIA tel. 800 120 289,

 • Rzeszów ul. Szopena 17, poradnia czynna poniedziałek – piątek w godz. 9-17, tel. /17/ 862 13 14                                               

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 • 39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. /17/ 222 75 76 , poniedziałek – piątek w godz. 7.30 do 15.30

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 • 39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 3 tel. /17/221 25 66 bezpłatne dyżury prawnika i psychologa p. 121 w każdą  II i IV środę miesiąca

Poradnia Zdrowia Psychicznego /dla dorosłych/

 • Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. /17/ 223 17 08
 • Rzeszów ul. Hetmańska 21, tel. /17/  853 52 82 w. 376 / potrzebne skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry/
 • Rzeszów ul. Hetmańska 120 tel. /17/ 859 44 44

 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY

 • Rzeszów ul. Lwowska 60, tel. /17/ 866 43 92  (wjazd od ul. Leszka Czarnego)

 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

 • ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa tel. /22/ 666 10 36 lub 666 10 35

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – „NIEBIESKA KARTA”

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3-go Maja 25, tel. /17/ 221 65 88, 222 68 93

Podkarpacki Ośrodek Seksuologii i Psychoterapii PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 • 35-68  Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242, poniedziałek do piątek w godz. 8-20.

Kontakt

Parafia pw. Narodzenia NMP – Sędziszów Małopolski
 ul. Jana Pawła II 27, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon do kancelarii: 17 22 16 240
e-mail: parafiafara@gmail.com

Nr konta parafialnego: 90 9172 0003 0001 6867 2000 0010

Scroll to Top