PORADNIA RODZINNA

Poradnia Rodzinna
przy parafii Narodzenia NMP
w Sędziszowie Małopolskim prowadzi:


1. Katechezy przedślubne dla narzeczonych,
2. Posługę dla małżonków w sytuacjach wymagających pomocy.


Katechezy przeznaczone są dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, którzy ukończyli kurs przedmałżeński. Cykl kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, wspólnego dla obojga narzeczonych, ważnego dla zawarcia sakramentu małżeństwa. Zwracamy uwagę, że czas potrzebny do odbycia katechez to minimum 3 miesiące.

Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów i nieodkładania katechez na ostatnie miesiące przed ślubem.

Zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych jest ważne bezterminowo.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu katechez jest obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach.

Miejsce: Sędziszów Małopolski ul. Jana Pawła II nr 29, Dom Parafialny, I piętro, wejście od podwórza


Program katechez:

W parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. prowadzone są katechezy przedślubne wraz z rozmowami indywidualnymi w Poradni Rodzinnej jako cykl składający się z spotkań:  

– trzech katechez grupowych prowadzonych przez kapłana,

– trzech katechez ogólnych prowadzonych przez Doradcę Życia Rodzinnego,

– trzech rozmów indywidualnych prowadzonych przez Doradcę Życia Rodzinnego.
 

Termin:

 – trzecia niedziela każdego miesiąca:

– godzina 15.00 – Msza Święta w kościele połączona z   katechezą kapłana,

 – po Mszy św. katecheza doradcy w salce,

 – rozmowy indywidualne ustalone po konferencji z doradcą (między poszczególnymi rozmowami indywidualnymi należy przewidzieć minimum 1 miesiąc przerwy).


W poradni posługuje kilku doradców, którzy prowadzą katechezy i spotkania indywidualne zgodnie z wyznaczonym terminem dyżurów na  dany rok kalendarzowy:

 • Andrzej Kołodziej
 • Maria Owsiany
 • Anna Szopińska
 • Hanna Wszołek

Koszty

Narzeczeni są zobowiązani przed pierwszym spotkaniem do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł od osoby (płatne osobnymi przelewami przez narzeczoną i narzeczonego) na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej:

(Tytuł: Narzeczeni; Adres: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów; nr konta: 42 2530 0008 2051 1075 4364 0001).

Potwierdzenie wpłaty dostarczyć na pierwszej katechezie Doradcy.

W ramach opłaty każda para otrzymuje zestaw materiałów informacyjno-ćwiczeniowych.


Zapisy

Zapisy odbywają się wyłącznie za pomocą formularza na  dany miesiąc, w którym narzeczeni planują rozpoczęcie katechez.

Dane wymagane w formularzu:

 • Imię i nazwisko narzeczonej,
 • Parafia zameldowania narzeczonej (pod jakim wezwanie i miejscowość),
 • Numer telefonu narzeczonej do kontaktów z doradcą,
 • Imię i nazwisko narzeczonego,
 • Parafia zameldowania narzeczonego (pod jakim wezwanie i miejscowość)
 • Numer telefonu narzeczonego do kontaktów z doradcą,
 • Ustalony termin ślubu,

Liczba uczestników na dany miesiąc (rozpoczęcia katechez) jest ograniczona do 15 par. Zapisy zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

 

 
Scroll to Top